FYSIOTERAPI

Menneskets muligheter og behov for bevegelse står sentralt i fysioterapien

Fysioterapeutens oppgave er å utvikle, gjenvinne eller opprette god funksjon i bevegelsesapparatet.

Hos oss jobber det tre fysioterapeuter. 

Hedvig Bakken tok fysioterapiutdannelsen i Trondheim, og ble autorisert i 2004 etter en ettårig turnustjeneste i Inderøy Kommune, Kastvollen Rehabiliteringssenter og Levanger sykehus. Hedvig har en stor interesse for trening, naturlig bevegelse og helse. Hun liker å motivere folk til å ta gode valg i hverdagen, slik at de kan leve et friskt og aktivt liv. Hedvig har solid erfaring i å legge opp individuelle treningsprogram, og i å instruere i trening for ulike grupper.

Fysioterepeut Isabel Fureli, med utdanning fra Nederland, har jobbet på Bakken Helse siden oppstarten i 2010. Hun er kjent for effektiv og god behandling slik at pasienten raskt blir smertefri og gjenvinner normal funksjon. Som supplement til vanlig fysioterapibehandling tilbyr hun trykkbølge, dry needling og kinesiotaping. Isabel har også gruppetimer innen tøying og bevegelighet. 

Maylen Vangen er vår nyansatte fysioterapeut. Hun ble ferdig utdannet ved NTNU Trondheim i 2019 og gjennomførte sitt turnusår ved DPS i Molde/Lundavang og ved Surnadal Kommune.  Maylen har en spesiell interesse for trening, rehabilitering og forebygging. Hun kombinerer  trening og bløtvevsbehandling og med sin erfaring innen psykiatrien ser hun på mennesket som helhet. Maylen er også utdannet PT (personlig trener) ved AFPT.

Vi hjelper deg gjerne!