FYSIOTERAPI

Menneskets muligheter og behov for bevegelse står sentralt i fysioterapien. Fysioterapeutens oppgave er å utvikle, gjenvinne eller opprette god funksjon i bevegelsesapparatet. Hos oss jobber det to fysioterapeuter, begge med lang erfaring fra privat praksis.

Hedvig Bakken tok fysioterapiutdannelsen i Trondheim, og ble autorisert i 2004 etter en ettårig turnustjeneste i Inderøy Kommune, Kastvollen Rehabiliteringssenter og Levanger sykehus. Hedvig har en stor interesse for trening, naturlig bevegelse og helse. Hun liker å motivere folk til å ta gode valg i hverdagen, slik at de kan leve et friskt og aktivt liv. Hedvig har solid erfaring i å legge opp individuelle treningsprogram, og i å instruere i trening for ulike grupper.

Fysioterepeut Isabel Furerli, med utdanning fra Nederland, har jobbet på Bakken Helse siden oppstarten. Hun er kjent for effektiv og god behandling slik at pasienten raskt blir smertefri og gjenvinner normal funksjon. Som supplement til den vanlige behandlingen tilbyr hun trykkbølge og kinesiotaping. 

Vi hjelper deg gjerne!