NAPRAPATI

Naprapati er en manuell behandlingsform som hjelper for de som har smerter og/eller funksjonsnedsetting i muskler og ledd

Evaluation of Medications and thean RCT IS influenced by the numbers that estimate quantitatively the symptoms, status functional. amoxil 500mg.

. Ordet naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse.

Etter å ha jobbet hos oss i flere sommerferier ble Kristin Haugland ferdig uteksaminert ved Naprapathøgskolen i Stockholm våren 2019. Kristin tilbyr naprapatbehandling og dry-needling ved Bakken Helse en dag i uka, i tillegg til å drive praksis i Trondheim. 

Vi hjelper deg gjerne!